เกี่ยวกับ AKM Flower

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เค. เอ็ม. ฟลาวเวอร์กรุ๊ป

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าโพลีเอสเตอร์

เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปลายปี 2534 โดยผู้นำกลุ่มได้รับการติดต่อให้ผลิตสินค้า เพื่อส่งให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการส่งสินค้าออก ไปจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการผลิตตามตัวอย่างเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน เป็นสัญญาว่าจ้างผลิตเป็นระยะเวลา 7 ปี

ตลอดระยะเวลาในการทำงานด้านการผลิตเป็นเวลา 7ปีจนกระทั่งครบกำหนดตามที่สัญญาได้ระบุไว้ในปี พ.ศ.2541.ผู้นำกลุ่มได้ปรึกษาหาลือกับสมาชิกเกี่ยวกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจนี้ต่อไปในอนาคต ซึ่งทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า ถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงตังเองแล้ว เพราะทุกคนได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์จนเกิดความชำนาญมากพอที่จะผันตัวเองจากผู้ผลิตอย่างเดียวมาเป็นผู้จัดจำหน่ายโดยตรง ประกอบกับระยะหลัง ORDER ผลิตที่มีเข้ามาน้อยลงมากในการตัดสินใจในครั้งนี้. หลังจากที่ได้บทสรุปที่ชัดเจนแล้วเราจึงเริ่มต้นวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยเน้นในด้านการออกแบบและการให้สีที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติให้มากที่สุด รวมถึงการพัฒนารูปแบบดอกไม้ต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายสวยงามมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับลูกค้าเป้าหมายทุกกลุ่ม อีกทั้งยังขยายตลาดอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสวยงามและความคงทน การทำสีให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด ล้างน้ำได้สีไม่ตก การใช้งานใช้ได้หลายประเภท รูปแบบของดอกไม้มีหลายอย่าง และตรงกับความต้องการของลูกค้า